Publicat de: valorificare | 10 Ianuarie 2011

Securitatea lucrărilor de mentenanţă în practică – Factorii de succes

Rezumatul unui raport al Agenţiei Europene pentru  Securitate si Sanatate in Munca

Introducere

Clădirile și structurile care nu sunt întreţinute periodic devin,în cele din urmă, nesigure nu doar pentru ersoanele care lucrează în incinta lor, ci și pentru publicul larg. Instalaţiile tehnice întreţinute necorespunzător sau care nu beneficiază de întreţinere periodică pot face condiţiile de muncă nesigure pentru operatori și pot genera riscuri pentru alţi lucrători.Deși mentenanţa este esenţială pentru asigurarea unor condiţii de muncă sigure și sănătoase și pentru prevenirea accidentelor,activitatea de mentenanţă în sine implică un grad ridicat de risc.

Fiecare angajator este responsabil pentru protejarea lucrătorilor săi împotriva potenţialelor pericole de origine profesională. Raportul „Mentenanţa în condiţii de securitate în practică” indică faptul că numeroase companii, asigurători și autorităţi din Europa au elaborat metode inovatoare de abordare a pericolelor care decurg din activitatea de mentenanţă. Pe baza exemplelor prezentate în raport, această fișă informativă face un rezumat al factorilor de succes pentru prevenirea riscurilor în timpul operaţiunilor de mentenanţă.

Factori-cheie de succes în prevenirea riscurilor în timpul operaţiunilor de mentenanţă

Angajamentul conducerii și cultura securităţii în cadrul organizaţiei

Angajamentul conducerii și cultura securităţii sunt esenţiale pentru securitatea și sănătatea în muncă în general și cu atât mai mult în timpul operaţiunilor de mentenanţă. Angajamentul conducerii poate fi singurul și cel mai important factor determinant al culturii securităţii unei organizaţii. Acesta determină resursele (de timp, de personal, financiare) alocate securităţii și sănătăţii și generează niveluri mai ridicate de motivare pentru sănătate și securitate la nivelul întregii organizaţii.

Implicarea și participarea angajaţilor

Participarea activă a angajaţilor în gestionarea securităţii și sănătăţii este importantă pentru consolidarea responsabilităţii pentru securitate la toate nivelurile și exploatarea cunoștinţelor unice pe care angajaţii le posedă cu privire la activitatea lor.

De cele mai multe ori,aceștia știu deja și pot propune mijloace practice de eliminare sau de atenuare a riscurilor.

O evaluare a riscurilor bine desfășurată

Înainte de începerea oricărei lucrări de mentenanţă, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor. Lucrătorii trebuie să se implice în evaluarea iniţială a riscurilor, existând posibilitatea ca,în timpul desfășurării sarcinii,aceștia să fie nevoiţi să realizeze evaluări suplimentare.

Măsuri preventive în funcţie de ierarhia de prevenire

Măsurile preventive pot fi identificate și puse în aplicare în conformitate cu rezultatele evaluării riscurilor. Este important să se aplice în permanenţă principiul ierarhizării măsurilor deprevenire (eliminare – înlocuire – asistenţă tehnică – controale administrative – utilizarea echipamentului individual de protecţie).

Combinarea măsurilor preventive

Măsurile preventive au mai mult succes atunci când sunt asociate altor măsuri. Spre exemplu, realizarea evaluărilor riscurilor și implementarea procedurilor de securitate și a sistemelor de muncă sigure trebuie dublate de iniţiative de securitate comportamentală, de formare și de informare.

Proceduri sigure de muncă și orientări clare pentru activitatea de mentenanţă

Pentru fiecare sarcină de mentenanţă trebuie elaborat un flux de activitate bine definit,iar procedurile sigure de muncă trebuie înţelese și comunicate în mod clar.Trebuie instituite proceduri pentru evenimente neprevăzute. O parte a sistemului sigur de muncă trebuie să o reprezinte încetarea lucrului în faţa unei probleme neprevăzute sau a unei probleme care depășește competenţele personale ale lucrătorului.

Comunicarea efectivă și permanentă

Toate informaţiile relevante referitoare la operaţiunile de mentenanţă trebuie transmise tuturor părţilor în cauză,  prin părţi în cauză înţelegând nu doar lucrătorii implicaţi direct în sarcina de mentenanţă,ci și lucrătorii care ar putea fi afectaţi de aceasta sau cei care lucrează în imediata vecinătate.Este esenţială comunicarea între membrii personalului responsabil pentru mentenanţă și cei ai personalului de producţie,precum și între diferiţii contractanţi.

Îmbunătăţirea/dezvoltarea permanentă

Performanţa în domeniul securităţii și sănătăţii în timpul operaţiunilor de mentenanţă trebuie evaluată și îmbunătăţită în permanenţă pe baza auditurilor și inspecţiilor, rezultatelor evaluării riscurilor, anchetelor privind incidentele, accidentele și accidentele evitate în ultimul moment, precum și pe baza răspunsurilor oferite de angajaţi, contractanţi și personalul SSM.

Formarea în materie de securitate

Lucrătorii care desfășoară sarcini de mentenanţă,inclusiv contractanţii,trebuie să posede competenţe în domeniile lor profesionale de responsabilitate. De asemenea,  aceștia trebuie să beneficieze de formare în materie de securitate și sănătate și să fie informaţi cu privire la pericolele legate de posturi specifice și la procedurile sigure de muncă. Angajatorii sunt obligaţi prin lege să asigure informarea și formarea în materie de sănătate și securitate a tuturor angajaţilor pentru care acestea sunt necesare, inclusiv a personalului și a contractanţilor temporari.

Includerea mentenanţei în sistemul general de gestionare a sănătăţii și securităţii

Sarcinile de mentenanţă și aspectele legate de sănătate și securitate ale acestora trebuie să facă parte din sistemul general de gestionare a sănătăţii și securităţii al unei companii, incluzând toate elementele susmenţionate. Sistemul de gestionare a securităţii trebuie dezvoltat și îmbunătăţit permanent.

Prevenire prin proiectare – eliminarea pericolelor în stadiul de proiectare

Una dintre cele mai bune metode de prevenire și control al riscurilor profesionale legate de mentenanţă o reprezintă abordarea acestora într-o fază incipientă a procesului de proiectare a clădirilor și structurilor, a mediilor de muncă, a materialelor și a instalaţiilor (utilaje și echipamente).

Raportul „Mentenanţa în condiţii de securitate în practică” oferă mai multe exemple de metode prin care mentenanţa poate fi luată în calcul pe parcursul etapei de proiectare.

În exemplul prezentat de Institutul Naţional de Cercetare din Polonia (CIOP-PIB), un dispozitiv de bobinat a fost echipat cu un mecanism de oprire care includea un sistem automat de detectare a pericolelor pentru a preveni orice pornire neprevăzută a dispozitivului în timpul lucrărilor de mentenanţă.

Luarea în calcul a problemelor viitoare de mentenanţă în stadiul de proiectare a dispozitivului a contribuit la eliminarea pericolelor și la reducerea la minimum a posibilităţilor de accidentare în timpul întreţinerii sau reparării dispozitivului.

Un alt exemplu prezintă proiectul atelierelor de mentenanţă pentru motoare ale Air France Industries de la  Aeroportul din Orly care utilizează un instrument de simulare ce a contribuit la identificarea problemelor de securitate, ergonomie sau producţie în stadiul de proiectare.

Împreună cu TNO, NedTrain, o companie cu sediul în Ţările de Jos, a derulat un proiect-pilot de proiectare a unui atelier pentru mentenanţa trenurilor de mare viteză. Mai multe părţi interesate au fost implicate și consultate în acest sens.Această abordare inclusivă a condus la o serie de inovaţii,precum introducerea unui robot automat de ridicare pentru ca mecanicii să nu mai fi e nevoiţi să ridice greutăţi mari și alte soluţii de îmbunătăţire a  securităţii pentru lucrările la înălţime.

Mentenanţă adecvată în industria chimică

Atunci când se realizează lucrări de mentenanţă la instalaţiile și conductele care conţin substanţe periculoase, riscul de a intra în contact cu acestea nu poate fi eliminat complet prin măsuri tehnice. În spaţiile moarte se pot descoperi întotdeauna acumulări de reziduuri chimice. La sediul BASF din Ludwigshafen, Germania, 225 de unităţi de producţie sunt aprovizionate cu substanţe chimice în stare lichidă și gazoasă prin peste 2 000 km de conducte.

Pentru a preveni accidentele de muncă, BASF a introdus o serie de măsuri de securitate care includ un fl ux de activitate bine stabilit care acoperă fi ecare etapă a lucrării de mentenanţă de la evaluarea riscurilor [cu un sistem de note de însoţire („Begleitschein”)] înainte de începerea lucrării, până la remontarea conductelor la fi nalul procesului. În plus, conducerea sprijină activ formarea propriilor angajaţi și a lucrătorilor pe bază de contract, încurajând o cultură activă a securităţii.

Începând cu anul 2003 când a fost introdus sistemul de note de însoţire, accidentele declarabile din timpul lucrărilor de mentenanţă provocate de substanţe periculoase au fost evitate.

Numărul general de accidente rămâne semnifi cativ mai scăzut decât media din industria chimică.

Revizia generală a unei centrale termice convenţionale

Centralele necesită întreţinere periodică pentru a funcţiona corespunzător și eficient. Aceste operaţiuni de mentenanţă sunt complexe și pot implica pericole pentru lucrători. Electrabel din Belgia a dezvoltat un sistem de gestionare a reviziilor generale la centrala sa electrică din Langerlo, incluzând structuri de comunicare bine stabilite și integrând problemele de securitate și sănătate pe tot parcursul procesului. O revizie generală presupune un număr mare de contractanţi, ceea ce reprezintă un factor de risc suplimentar. Electrabel a dezvoltat o procedură operaţională pentru lucrul cu contractanţii care acoperă reglementările relevante privind sănătatea și securitatea de care contractorii trebuie să ia cunoștinţă, precum și toate normele aplicabile în mod special la amplasamentul Langerlo.

Informaţii suplimentare

Raportul complet este disponibil în limba engleză pe site-ul internet al Agenţiei.


Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: