Publicat de: valorificare | 17 noiembrie 2010

ANEXE la Hotararea 856 din 13 august 2008

Asa cum am aratat in articolul precedent, cadrul legal privind liniile directoare, masurile si procedurile pentru prevenirea sau reducerea pe cat posibil a oricaror efecte negative asupra mediului, rezultate ca urmare a gestionarii deseurilor din industriile extractiva,este reprezentat de Hotararea de Guvern nr 856/2008.

Pentru cunoasterea si aplicarea intocmai a prevederilor acestui act normativ trebuiesc cunoscute si cele  3 (trei) Anexe la hotarare:

–  ANEXA Nr. 1, referitoare la PLANUL de prevenire a accidentelor majore si informatiile care  trebuie  comunicate publicului interesat ;

ANEXA Nr. 2, referitoare la   CARACTERIZAREA DESEURILOR ;

–  ANEXA Nr. 3, referitoare la  CRITERII  privind determinarea clasificarii instalatiilor pentru deseuri
in categoria A

In continuare este prezentat textul acestor Anexe.

ANEXA Nr. 1

1. Planul de prevenire a accidentelor majore

Planul de prevenire a accidentelor majore si sistemul de management al securitatii ale operatorului trebuie sa fie proportionale cu pericolul de accident major prezentat de instalatia pentru deseuri. In scopul implementarii acestora, se iau in considerare urmatoarele elemente:

1. planul de prevenire a accidentelor majore include toate obiectivele si principiile de actiune pentru controlul pericolelor de accident major;

2. sistemul de management al securitatii integreaza partea sistemului de management general, care include structura organizatorica, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru determinarea si implementarea planului de prevenire a accidentelor majore;

3. urmatoarele probleme sunt abordate de sistemul de management al securitatii:

a) organizarea si personalul – rolul si responsabilitatile personalului implicat in managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizatiei; identificarea necesitatilor de instruire a acestui personal si asigurarea instruirii astfel identificate, implicarea angajatilor, iar acolo unde este cazul, a subcontractorilor;

b) identificarea si evaluarea pericolelor majore – adoptarea si implementarea de proceduri pentru identificarea sistematica a pericolelor majore care pot aparea in operatiuni obisnuite si anormale si evaluarea probabilitatii de aparitie si a gravitatii acestora;

c) controlul operational – adoptarea si implementarea procedurilor si instructiunilor pentru functionarea in conditii de securitate, inclusiv a celor referitoare la intretinerea instalatiei, procese, echipament si opriri temporare;

d) managementul schimbarii – adoptarea si implementarea procedurilor pentru planificarea modificarilor ce urmeaza a fi aduse noilor instalatii pentru deseuri sau pentru proiectarea acestora;

e) planificarea pentru situatii de urgenta – adoptarea si implementarea procedurilor de identificare a urgentelor previzibile prin analize sistematice si pregatirea, testarea si revizuirea planurilor de urgenta pentru a raspunde unor astfel de situatii de urgenta;

f) performanta monitorizarii – adoptarea si implementarea procedurilor pentru evaluarea permanenta a conformarii cu obiectivele stabilite de operator in planul de prevenire a accidentelor majore si in sistemul de management al securitatii si a mecanismelor pentru investigarea si luarea de masuri corective in caz de neconformare. Procedurile acopera sistemul operatorului pentru raportarea accidentelor majore sau a celor evitate la limita, in special atunci cand se constata esecul masurilor de protectie, investigarea acestora si urmarirea lor pe baza experientelor acumulate;

g) audit si revizuire – adoptarea si implementarea procedurilor pentru evaluarea periodica, sistematica a planului de prevenire a accidentelor majore, a eficacitatii si a gradului de adecvare a sistemului de management al securitatii; revizuirea documentata a performantei planului si sistemului de management al securitatii si actualizarea acestora de catre conducere.

2. Informatiile care trebuie comunicate publicului interesat:

1. numele operatorului si adresa instalatiei pentru deseuri;

2. identificarea, prin pozitia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatii;

3. confirmarea ca instalatia pentru deseuri este subiectul reglementarilor si/sau prevederilor administrative care pun in aplicare prezenta hotarare si, acolo unde este cazul, ca informatia privind elementele la care se face referire la art. 14 din hotarare a fost transmisa autoritatii competente;

4. o explicatie in termeni clari si simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate pe amplasament;

5. denumirea comuna sau generica ori clasificarea generala a substantelor si preparatelor periculoase implicate in instalatia pentru deseuri, precum si deseul care poate conduce la aparitia unui accident major, cu indicarea principalelor caracteristici de periculozitate ale acestora;

6. informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului din imprejurimi;

7. informatia adecvata asupra modului in care populatia interesata din imprejurimi este avertizata si informata in cazul unui accident major;

8. informatia adecvata asupra actiunilor pe care populatia interesata trebuie sa le intreprinda si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul unui accident major;

9. confirmarea ca operatorul este solicitat sa realizeze aranjamentele adecvate pe amplasament, in special in legatura cu serviciile de urgenta, pentru a putea face fata accidentelor majore si a minimiza efectele acestora;

10. o referinta la planul de urgenta extern elaborat pentru a se face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Aceasta trebuie sa includa o recomandare de a coopera in cazul oricaror instructiuni sau solicitari primite din partea inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta in timpul accidentului;

11. detalii despre cum pot fi obtinute informatii suplimentare, cu conditia respectarii regimului de confidentialitate, prevazut in legislatia nationala.

 

ANEXA Nr. 2

Deseurile depozitate intr-o instalatie sunt caracterizate in asemenea mod, incat sa garanteze stabilitatea fizica si chimica pe termen lung a structurii instalatiei si sa previna accidentele majore. Caracterizarea deseurilor include, unde este necesar si in conformitate cu categoria de instalatie pentru deseuri, urmatoarele aspecte:

a) descrierea caracteristicilor fizice si chimice asteptate ale deseurilor care sunt depozitate pe termen scurt si lung, in special cu privire la stabilitatea acestora in conditiile meteorologice/atmosferice de suprafata, tinandu-se cont de tipul mineralului sau mineralelor care urmeaza a fi extrase si de natura materialului de descopertare si/sau steril care vor fi dizlocate pe perioada extractiilor;

b) clasificarea deseurilor conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, avandu-se in vedere caracteristicile care determina gradul de periculozitate;

c) descrierea substantelor chimice care trebuie utilizate in timpul tratarii resurselor minerale si stabilitatea acestora;

d) descrierea metodei de depozitare;

e) sistemul utilizat pentru transportul deseurilor.

 

ANEXA Nr. 3

O instalatie pentru deseuri este clasificata ca fiind in categoria A, daca:

a) un esec sau o operare incorecta, cum ar fi prabusirea unei halde sau fisurarea unui baraj, ar putea conduce la aparitia unui accident major, asa cum rezulta in baza unei evaluari de risc, care tine cont de factori, cum ar fi marimea actuala sau viitoare a instalatiei pentru deseuri, amplasamentul si impactul acesteia asupra mediului; sau

b) contine deseuri clasificate ca periculoase conform Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, deasupra unor anumite praguri; sau

c) contine substante ori preparate clasificate ca periculoase conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Hotararii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, deasupra unor anumite praguri.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: