Publicat de: valorificare | 26 Iulie 2010

Notiuni de baza pentru Evaluarea Riscurilor

Un pericol este orice poate cauza o vătămare. Pericolele pot afecta persoane, proprietăţi, procese; acestea pot determina accidente şi îmbolnăviri, pierderi de producţie, deteriorări ale echipamentelor etc.

Riscul profesional se referă la probabilitatea şi gravitatea unei vătămări sau îmbolnăviri care apare ca rezultat al expu-nerii la un pericol.

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este prote-jarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor

ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de  afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă.   Aceasta ajută, de asemenea, la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii.

Conform prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi  sănătăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurile în mod periodic.

Cum se poate efectua evaluarea riscurilor

Riscul la locul de muncă poate fi evaluat în 5 etape simple,după cum se prezintă în continuare.

1.COLECTAREA INFORMATIILOR

2.IDENTIFICAREA PERICOLELOR

3.EVALUAREA RISCURILOR GENERATE  DE PERICOLE (estimarea probabilitatii si gravitatii consecintelor si decizia incadrarii riscului ca fiind admisibil);

4.PLANIFICAREA ACTIUNILOR DE ELIMINARE SAU REDUCERE A RISCURILOR. ANALIZA EVALUARII

5.ELIBERAREA DOCUMENTATIEI DE EVALUARE A RISCURILOR

ETAPA 1

Pentru evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă trebuie cunoscute următoarele:

• unde este amplasat locul de muncă şi/sau se desfăşoară activităţile;

• cine lucrează acolo: se va acorda o atenţie specială persoa-nelor care pot fi mai grav afectate de pericol cum sunt femeile însărcinate, lucrătorii tineri sau lucrătorii cu disabilităţi.

Trebuie avuti în vedere, de asemenea, lucrătorii cu timp de muncă parţial, subcontractorii, vizitatori, precum şi lucrătorii care lucrează pe teren (cum sunt şoferii, persoanele care vizitează casele clienţilor sau ale cumpărătorilor etc.).

• ce fel de echipamente tehnice, materiale, şi procedee sunt utilizate;

• ce sarcini de muncă sunt realizate (de ex., în ce mod şi pe ce perioadă sunt acestea executate);

• ce pericole au fost deja identificate şi care sunt sursele acestora;

• care sunt consecinţele posibile ale pericolelor existente;

• ce măsuri de protecţie sunt aplicate;

• ce accidente, boli profesionale şi alte tipuri de îmbolnăviri au fost raportate;

• care sunt prevederile legale şi alte reglementări în legătură cu locul de muncă.

Informaţiile necesare pot fi culese folosind următoarele surse:

• date tehnice despre echipamentele,materialele sau substanţele utilizate la locul de muncă;

• proceduri tehnice şi instrucţiuni de lucru;

• rezultatele măsurătorilor factorilor nocivi sau periculoşi şi de solicitare la locul de muncă;

• înregistrări ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale;

• specifi caţii ale proprietăţilor substanţelor chimice;

• prevederi legale şi standarde ;

• literatura ştiinţifi că şi tehnică.

Informaţiile pot fi obţinute, de asemenea, prin:

• examinarea mediului de muncă;

• examinarea sarcinilor efectuate la locul de muncă;

• examinarea sarcinilor efectuate în afara locului de muncă;

• discuţii cu angajaţii;

• examinarea factorilor externi care pot avea impact asupra locului de muncă (ex.sarcini efectuate de terţi,cond.climaterice)

ETAPA 2

Cum pot fi identificate pericolele?

Pentru identificarea pericolelor la locul de muncă se poate utiliza LISTA DE CONTROL GENERALĂ şi:

• dacă se considera că există un pericol se bifeaza „DA“

• dacă se considera că nu există nici un pericol se bifeaza „NU“

• dacă nu suntem siguri că există vreun pericol:

se foloseste LISTA DE CONTROL PE SECTOARE ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE – indicată în coloana 5 a LISTEI DE CONTROL GENERALĂ

• dacă în coloana a 5 a LISTEI DE CONTROL GENERALĂ nu este indicată nici o listă de control specifică pe tipuri de perico-le, se pot căuta informaţii suplimentare în paginile web ale Agenţiei Europene (http://hwi.osha.europa.eu)pentru Securitate şi Sănătate în Muncă sau ale autorităţilor naţionale ori se poate solicita asistenţă din partea consilierilor locali pe probleme de securitate şi sănătate în muncă.

Au fost prevăzute, de asemenea, câteva liste de control specifice pentru următoarele sectoare:

• activitate de birou

• construcţii

• reparaţii vehicule

• prelucrarea alimentelor

• prelucrarea lemnului

• agricultura

• minerit de suprafaţă la scară mică

Cei implicaţi într-una din aceste activităţi, pot folosi listele de control specifice pe sectoare

ETAPA 3

Cum se evaluează riscurile generate de un pericol?

A. Pentru fiecare pericol identificat:

Se  decide dacă riscul este mic,mediu sau mare,ţinând cont de probabilitatea şi gravitatea vătămării care poate fi cauzată de pericol.Pentru luarea deciziei se va folosi un tabel special (in literatura de specialitate se poate gasi acest tabel).Tabelul cuprinde intr-o coloana Probabilitatea ca riscul sa se produca :

Puţin probabil: nu trebuie să se materializeze pe durata întregii activităţii profesionale a lucrătorului.

Probabil: se poate materializa numai de câteva ori pe durata activităţii profesionale a unui lucrător.

Foarte probabil: se poate materializa în mod repetat pe durata activităţii profesionale a unui lucrător;

iar in cea de-a doua –Gravitatea consecintelor:

Vătămare moderată: accidente şi îmbolnăviri care nu cau-zează suferinţe pe termen lung (cum ar fi mici tăieturi,iritaţii ale ochiului, dureri de cap etc.).

Vătămare medie: accidente şi îmbolnăviri care cauzează suferinţe moderate,dar prelungite sau care se repetă periodic (cum ar fi răniri, fracturi simple, arsuri de graduldoi pe o suprafaţă limitată a corpului, alergii ale pielii etc.).

Vătămare gravă: accidente şi îmbolnăviri care cauzează suferinţe grave şi permanente şi/sau decesul (de ex.,ampu-tări, fracturi complexe care produc invaliditate,cancer,arsuri de gradul doi sau trei pe o suprafaţă mare a corpului etc.).

B. Se decide dacă riscul generat de un pericol este acceptabil sau inacceptabil.

În general:

• riscul mare este inacceptabil,

• riscul mic şi riscul mediu sunt acceptabile.

Nerespectand prevederile legale,riscul nu este acceptabil!

!!! Evaluarea riscurilor trebuie întotdeauna să fie realizată cu implicarea activă a lucrătorilor. Atunci când se decide asupra acceptabilităţii unui risc, nu trebuie uitate efectele acestuia ţinând cont de gen, vârstă şi starea de sănătate a lucrătorilor pentru care se realizează evaluarea.

ETAPA 4

Cum se pot planifica acţiunile de eliminare sau de reducere a riscurilor generate de un pericol?

• Dacă riscul este mare şi evaluat ca fiind inacceptabil,acţiunile de reducere a acestuia trebuie luate imediat.

• Dacă riscul este mediu şi evaluat ca fiind acceptabil,se recomandă planificarea de acţiuni pentru reducerea nivelului acestuia.

• Dacă riscul este mic şi evaluat ca fi ind acceptabil este necesar să se asigure că acesta va rămâne la acelaşi nivel.

Măsurile de prevenire şi de protecţie trebuie implementate în următoarea ordine de prioritate:

• eliminarea pericolului/riscului,

• reducerea la minim a pericolului/riscului, prin măsuri organizatorice,

• reducerea la minim a pericolului/riscului, prin măsuri de protecţie colectivă,

• reducerea riscului, prin utilizarea echipamentului individual de protecţie corespunzător.

Pentru a găsi exemple de măsuri care pot fi utilizate în scopul reducerii riscurilor, utilizaţi listele de control specifice pe tipuri de pericole .

ETAPA 5

Cum se poate elabora documentaţia de evaluare a riscurilor

Se poate intocmi documentaţia de evaluare a riscurilor pentru fiecare loc de muncă utilizând o FIŞA DE EVALUARE A RISCURILOR,

• Se inregistreaza informaţiile de bază: numele şi adresa întreprinderii, denumirea locului de muncă pentru care s-a realizat evaluarea, numele persoanei(lor) care lucrează la locul de muncă, data evaluării şi numele persoanei(lor)care realizează evaluarea.

• Înregistraţi pericolele identificate (pentru care s-a bifat „DA“în cadrul LISTEI DE CONTROL GENERALĂ) în coloana 2 a FIŞEI DE EVALUARE A RISCURILOR.

• Pentru fiecare pericol identificat:

• Se inregistreaza măsurile de prevenire/de protecţie utilizate pentru reducerea riscurilor generate de pericol,în coloana 3;

• înregistraţi rezultatele evaluării riscurilor (de ex., mare/ inacceptabil) în coloana 4;

• înregistraţi acţiunile planificate pentru reducerea riscurilor în coloana 5.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: