Publicat de: valorificare | 6 iulie 2010

Conventia Cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

In data 5 iunie 1992,  la Rio de Janeiro s-a  semnat Conventia Cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice .

Printre tarile semnatare,s-a numarat si Romania.

Dau mai jos cele mai semnificative pasaje din aceasta importanta Conventie.

Partile la prezenta Conventie,constiente ca schimbarile climei planetei si efectele lor nefaste sunt un motiv de ingrijorare pentru intreaga omenire; Preocupate de faptul ca activitatea omeneasca a facut sa creasca sensibil concentratiile de gaze cu efect de sera in atmosfera, ca aceasta crestere intensifica efectul de sera natural si ca va rezulta in medie, o incalzire suplimentara a suprafetei terestre, pe care risca sa o suporte ecosistemele naturale si omenirea; Notand ca cea mai mare parte a gazelor cu efect de sera emise in lume, in trecut si momentul de fata, isi au originea in tarile dezvoltate, ca emisiile pe locuitor in tarile in curs de dezvoltare sunt inca relativ slabe, iar ca partea emisiilor totale imputabila tarilor in curs de dezvoltare a fi in crestere pentru a le putea permite satisfacerea nevoilor lor sociale si de dezvotlare; Constiente  de rolul si importanta absorbantilor si rezervoarelor de baze cu efect de sera in ecosisteme terestre si marine; Notand  ca prognoza schimbarilor climatice este afectata de un mare numar de incertitudini,mai ales in ceea ce priveste derularea lor in timp, amploarea si caracteristicile lor regionale;Constiente de caracterul global al schimbarilor climatice,care cere ca toate tarile sa coopereze si sa participe la o actiune internationala,eficace si corespunzatoare,potrivit responsabilitatilor lor comune,dar diferentiata in functie de capacitatea si situatia lor sociala si economica;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     Constiente ca masurile care permit sa se inteleaga schimbarile climatice si sa se faca fata acestora au o eficacitate pentru mediu si o eficacitate sociala si economica maxime, daca ele se bazeaza pe consideratii stiintifice, tehnice si economice corespunzatoare si daca ele sunt constant reevaluate in lumina noilor progrese realizate in aceste domenii; Stiind ca diferite masuri luate pentru a face fata schimbarilor climatice isi pot gasi in ele insele justificarea economica si pot de asemenea, sa contribuie la rezolvarea altor probleme de mediu; Stiind, in egala masura, ca tarile dezvoltate trebuie sa actioneze imediat si cu suplete, pe baza unor prioritati clar definite, ceea ce va constitui o prima etapa spre strategii de ansamblu la nivel mondial, national si, eventual, regional, aceste strategii de riposta trebuind sa tina cont de toate gazele cu efect de sera si sa ia in consideratie, asa cum se cuvine, rolul fiecaruia in intensificarea efectului de sera;

Stiind, in plus, ca tarile situate la o inaltime mica fata de nivelul marii si alte tari insulare mici, tarile avand zone de coasta putin inalte,zone aride sau semiaride sau zone supuse inundatiilor, secetei si desertificarii, precum si tarile in curs de dezvoltare avand ecosisteme muntoase fragile sunt deosebit de vulnerabile la efectele nefaste ale schimbarilor climatice. Constiente de dificultatile deosebite pe care le vor cunoaste tarile,in special tarile in curs de dezvoltare a caror economie este deosebit de tributara productiei, utilizarii si exportului de comustibil fosili, in urma masurilor luate pentru a limita emisiile de gaze cu efect de sera, Afirmand  ca masurile luate pentru a evita schimbarile climatice trebuie sa fie strans coordonate cu dezvotlarea sociala si economica, pentru a evita orice incidenta nefasta asupra acesteia din urma, tinand cont de nevoile prioritare legitime ale tarilor in curs de dezvoltare, si anume o crestere economica durabila si eradicarea saraciei, Constiente ca toate tarile si, mai ales, tarile in curs de dezvoltare trebuie sa poata avea acces la resursele necesare unei dezvoltari sociale si economice durabile si ca, pentru a avansa spre acest obiectiv, tarile in curs de dezvoltare trebuie sa sporeasca consumul lor de energie, nepierzand din vedere ca este posibil sa se ajunga la un mai bun randament energetic si sa se controleze emisiile de gaze cu efect de sera intr-un mod general si, mai ales, aplicand tehnologii noi in conditii avantajoase din punct de vedere economic si social, Hotarate sa ocroteasca sistemul climatic pentru generatiile prezente si viitoare,

Au convenit ceea ce urmeaza:

Articolul 1: Definitii

In spiritul prezentei Conventii, se intelege prin:

1. efecte nefaste ale schimbarilor climatice: modificarile mediului fizic sau ale fiintelor vii datorate schimbarilor climatice si care exercita efecte nocive semnificative asupra compozitiei, stabilitatii sau productivitatii ecosistemelor naturale si amenajate, asupra functionarii sistemelor socio-economice sau asupra sanatatii si bunastarii omului;

2. schimbari climatice: schimbari de climat care sunt atribuite direct sau indirect unei activitati omenesti care altereaza compozitia atmosferei la nivel global si care se adauga variabilitatii naturale a climatului observat in cursul unor perioade comparabile;

3. sistem climatic: un ansamblu care inglobeaza atmosfera, hidrosfera, biosfera si geosfera, precum si interactiunile lor;

4. emisii: eliberarea in atmosfera de gaze cu efect de sera sau de precursori ai unor asemenea gaze dintr-o anumita zona si in cursul unei perioade date;

5. gaze cu efect de sera:constituienti gazosi ai atmosferei, atat naturali cat si antropici, care absorb si reemit radiata infrarosie;

6. organizatie regionala de integrare economica: o organizatie constituita din state suverane ale unei regiuni date, care are competenta in domeniile determinate de prezenta conventie sau de protocoalele sale si care a fost autorizata, potrivit procedurilor sale interne, sa semneze, sa ratifice, sa accepte sau sa aprobe prin sus-numitele instrumete sau sa adere la acestea;

7. rezervor: unul sau mai multi constituenti ai sistemului climatic care retin un gaz cu efect de serva sau un precursor de gaz cu efect de serva;

8. absorbant: orice proces, orice activitate sau orice mecanism natural sau artificial, care conduce la disparitia din atmosfera a unui gaz cu efect de sera, a unui aerosol sau a unui precursor de gaz cu efect de sera;

9. sursa: orice proces sau activitate care elibereaza in atmosfera un gaz cu efect de sera, un aerosol sau un precurosr de gaz cu efect de sera.

Articolul 2: Obiectiv

Obiectivul final al prezentei Conventii si al tuturor instrumentelor juridice conexe pe care Conferinta Partilor le-ar putea adopta este de a stabiliza, conform dispozitiilor pertinente ale Conventiei, concentratiile de gaze cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa impiedice perturbare antropica periculoasa a sistemului climatic. Se va conveni sa

se atinga acest obiectiv intr-un interval de timp suficient pentru ca ecosistemele sa se poata adapta natural la schimbarile climatice, pentru ca productia alimentara sa nu fie amenintata, iar dezvotlarea economica sa se poata desfasura in mod durabil.

Articolul 3: Principii

In masurile pe care le vor lua pentru a atinge obiectivul Conventiei si a aplica dispozitiile acesteia, Partile vor fi indrumate de ceea ce urmeaza:

1. Revine in sarcina Partilor sa ocroteasca sistemul climatic in interesul generatiilor prezente si viitoare pe baza echitatii si in functie de responsabilitatile lor comune, dar diferentiate si de capacitatile lor. In consecinta, revine in sarcina tarilor dezvoltate-parti sa fie in avangarda luptei impotriva schimbarilor climatice si a efectelor lor nefaste.

2. Se cuvine sa se tina cont de nevoile specifice si de situatia speciala a tarilor in curs de dezvotlare-Parti, mai ales a celor are sunt deosebit de vulnerabile la efectele nefaste ale schimbarilor climatice, precum si Partilor, mai ales tarilor in curs de dezvoltare-Parti, carora Conventia le-ar impune o sarcina disproportionala sau anormala.

3. Revine in sarcina Partilor sa ia masuri de precautie pentru a prevedea, a preveni sau a atenua cauzele schimbarilor climatice si a limita efectele nefaste ale acestora. Cand exista riscul unor perturbari grave sau ireversibile, absenta certitudinii stiintifice absolute nu trebuie sa serveasca drept pretext pentru a amana adoptarea unor asemenea masuri, fiind stabilit ca politicile si masurile pe care le atrag schimbarile climatice reclama un bun raport cost-eficacitate, incat sa garanteze avantaje globale la costul cel mai scazut cu putinta. Pentru a atinge acest scop, se cuvine ca aceste politici si masuri sa tina seama de diversitatea contextelor socio-economice, sa fie globale, si sa extinda la toate sursele, la toti absorbantii si la toate rezervoarele de gaze cu efect de sera, asupra carora s-a convenit sa cuprinda masuri de adaptare si sa se aplice tuturor sectoarelor economice. Initiativele care vizeaza sa faca fata schimbarilor climatice vor putea face obiectul unei actiuni concertate a partilor interesate.

4. Partile au dreptul sa actioneze pentru o dezvoltare durabila si trebuie sa se ocupe efectiv de aceasta. Este necesar ca politicile si masurile destinate protejarii sistemului climatic impotriva schimbarilor provocate de om sa fie adaptate la situatia proprie a fiecarei parti si sa fie integrate in programele nationale de dezvoltare, dezvoltarea economica fiind indispensabila pentru adoptarea unor masuri destinate sa faca fata schimbarilor climatice.

5.  Revine in sarcina partilor sa lucreze de comun acord la un sistem economic international deschis care sa conduca la o crestere economica si la o dezvoltare durabila a tuturor partilor, in special a tarilor in curs de dezvoltare-Parti, pentru a le permite sa studieze mai bine problemele puse de schimbarile climatice. Trebuie sa se evite ca masurile luate pentru a lupta impotriva schimbarilor climatice, inclusiv masurile unilaterale, sa constituie un mijloc de impunere a unor discriminari arbitrare sau nejustificate pe planul comertului international sau a unor obstacole deghizate in cale acestui comert.

Articolul 4: Angajamente

1.  Toate Partile, tinand cont de responsabilitatile lor comune, dar diferentiate, si de specifici-tatea prioritatilor lor nationale si regionale de dezvoltare, de obiectivele si de situatia lor:

a)  stabilesc, aduc la zi periodic, publica si pun la dispozitia Conferintei Partilor, conform art.12, inventarele nationale ale emisiilor antropice, pe baza surselor acestora si ale absorbantilor tuturor gazelor cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, recurgand la metode comparabile care vor fi aprobate de Conferinta Partilor;

b)  stabilesc, realizeaza, publica si aduc la zi, in mod regulat, programe nationale si, daca este cazul, regionale, care contin masuri vizand atenuarea schimbarilor climatice, tinand cont de emisiile antropice si de diminuarea de catre absorbanti a gazelor cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, precum si de masuri vizand facilitarea adaptarii corespunzatoare la schimbarile climatice;

c)  incurajeaza si sustin, prin cooperarea lor, punerea la punct, aplicarea si difuzarea – in special pe calea transferului – de tehnologii, practici si procedee care permit sa controleze, sa reduca sau sa previna emisiile antropice de gaze, cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, in toate sectoarele pertinente, inclusiv cele privind energia, transporturile, industria, agricultura, padurile si gospodarirea deseurilor;

d)  incurajeaza gospodarirea durabila, incurajeaza si sustin, prin cooperarea lor, conservarea si, daca este cazul, consolidarea absorbantilor si rezervoarelor tuturor gazelor cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, mai ales biomasa, padurile,oceanele, ca si celelalte ecosisteme terestre, de coasta si marin;

e)  pregatesc, in cooperare, adaptarea la impactul schimbarilor climatice, concep si pun la punct planuri corespunzatoare si integrale pentru gospodarirea zonelor de coasta, pentru resursele de apa si agricultura si pentru protectia si refacerea zonelor afectate de seceta si desertificare, in special din Africa, si afectate de inundatii;

f)  in politicile si actiunile lor sociale, economice si de mediu tin cont, in masura posibilului, de consideratii legate de schimbarile climatice si utilizeaza metode corespunzatoare, de exemplu studii de impact, formulate si definite pe plan national pentru a reduce la minimum efectele – daunatoare economiei, sanatatii publice si calitatii mediului – proiectelor sau ale masurilor pe care ele le intreprind in vederea atenuarii schimbarilor climatice sau adaptarii la acestea;

g) incurajeaza si sustin, prin cooperarea lor, lucrarile de cercetare stiintifica, tehnologica, socio-economica si altele, observatia sistematica si constituirea de arhive de date asupra sistemului climatic, care permit sa se inteleaga mai bine cauzele, efectele, amploarea si esalonarea in timp a schimbarilor climatice, precum si consecintele economice si sociale ale diverselor strategii de raspuns, sa se reduca si sa se risipeasca incertitudinile care exista in aceasta privinta;

h)  incurajeaza si sustin, prin cooperarea lor, schimbul de date stiintifice, tehnologice, tehnice, socio-economice si juridice asupra ssitemului climatic, precum si asupra consecintelor economice si sociale ale diferitelor strategii de raspuns, aceste date trebuind sa fie schimbate, in integralitatea lor, liber si prompt;

i) incurajeaza si sustin, prin cooperarea lor, educatia, fomrarea si sensibilizarea publicului in domeniul schimbarilor climatice si incurajeaza participarea cea mai larga la acest proces, mai ales cea a organizatiilor neguvernamentale;

j)  comunica Conferintei Partilor informatii privind aplicarea, conform art.12.

2. Tarile dezvoltate-Parti si alte Parti care figureaza in anexa nr.I isi iau angajamentele specifice prevazute mai jos:

a)  fiecare dintre aceste Parti adopta politici nationale si ia, in consecinta, masurile necesare pentru atenuarea schimbarilor climatice, limitand emisiile sale antropice de gaze cu efect de sera, protejand si consolidand absorbantii si rezervoarele sale de gaze cu efect de sera. Aceste politici si masuri demonstreaza ca tarilor dezvoltate iau initiativa modificarii tendintelor pe termen lung a emisiilor antropice, conform obiectivului Conventiei, recunoscand ca reintoarcerea, pana la sfarsitul acestui deceniu, la nivelurile anterioare de emisii antropice de dioxid de carbon si alte gaze cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, ar contribui la o astfel de modificare si tinand cont de diferentele dintre aceste Parti in ceea ce priveste punctul lor de plecare, abordarea lor, structura lor economica si baza lor de resurse, de necesitatea de a mentine o crestere economica puternica si durabila, de tehnologii disponibile si de alte circumstante proprii fiecarui caz, precum si de necesitatea, pentru fiecare dintre aceste parti, de a contribui in mod corespunzator si echitabil la efortul intreprins la scara mondiala pentru a atinge acest obiectiv. Aceste Parti pot aplica astfel de politici si masuri in asociatie cu alte Parti si pot ajuta alte Parti sa contribuie la obiectivul Conventiei, in special la cel al prezentului alineat;

b)  in scopul de a favoriza progresul in aceasta directie,fiecare dintre aceste Parti va comuncia, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare pentru ea a Conventiei si dupa aceea periodic, in conformtiate cu art.12, informatii detaliate privind politicile si masurile la care se refera alin.a), precum si previziunile care rezulta din acestea in ceea ce priveste emisiile antropice, pe surse, si absorbtia, prin absorbanti, a gazelor cu efect de sera, nereglementate prin Protocolul de la Montreal, pentru perioada prevazuta la alin.a),in vederea revenirii, individual sau in comun, a emisiilor antropice de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de sera, nereglementate prin Protocolul de la Montreal, la nivelurile din 1990. Conferinta Partilor va trece in revista aceste informatii la prima sa sesiune, apoi la intervale periodice, conform art.7;

c) este necesar ca, in spiritul alin.b) calcularea cantitatilor de gaze cu efect de sera, emise de surse si diminuate de absorbanti de gaze cu efect de sera, sa se efectueze pe baza celor mai bune cunostinte stiintifice disponibile, mai ales in ceea ce priveste capacitatea efectiva a absorbantilor si contributia fiecaruia dintre aceste gaze la schimbarile climatice. Conferinta  Partilor va examina si va adopta metodele ce vor trebui utilizate pentru acest calcul la prima sa sesiune si, ulterior, le va trece in revista, la intervale regulate;

d) Conferinta Partilor, la prima sa sesiune, va examina alin.a) si b), pentru a vedea daca sunt adecvate. Ea o va face in lumina datelor stiintifice si a evaluarilor cele mai sigure privind schimbarile climatice si impactul lor,precum si a datelor tehnice,sociale si economice pertinente.  Pe baza acestui examen, Conferinta Partilor va lua masurile necesare care vor putea permite adoptarea de amendamente la angajamentele vizate la alin. a) si b). La prima sa sesiune, ea va lua, de asemenea, hotarari in privinta criteriilor care determina o aplicare comuna, dupa cum se indica la alin.a). Ea va proceda la o a doua examinare a alin.a) si b) cel mai tarziu pana la 31 decembrie 1998, apoi la intervale regulate, pe care tot ea le va hotari, pana cand obiectivul Conventiei va fi atins;

e) fiecare dintre aceste Parti:

(i)  coordoneaza, dupa caz, cu celelalte parti vizate, instrumentele economice si     administrative corespunzatoare, elaborate in spiritul obiectivului conventiei;

(ii)  identifica si revizuieste periodic politicile si practicile care incurajeaza activitati ce conduc la cresterea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, care ar aparea in caz contrar;

f)  Conferinta Partilor va trece in revista, cel mai tarziu pana la 31 decembrie 1998, informatiile disponibile, cu scopul de a decide asupra modificarilor pe care le va aduce listelor care figureaza la anexele nr.I si II, cu acordul partii interesate;

g)  orice Parte care nu figureaza in anexa nr.I va putea, in instrumentul sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sau in orice moment ulterior, sa notifice depozitarului intentia sa de a fi angajat prin dispozitiile de la alin. a) si b). Depozitarul va informa pe ceilalti semnatari si parti despre orice notificare in acest sens.

3.  Tarile dezvoltate-Parti si celelalte Parti dezvoltate care figureaza in aneza nr. II furnizeaza resurse financiare noi si aditionale pentru a acoperi totalitatea costurilor convenite pe care le suporta tarile in curs de dezvoltare-parti ca urmare a indeplinirii obligatiilor lor ce decurg din art.12 paragraful 1. Ele furnizeaza, de asemenea, tarilor in curs de dezvoltare-Parti, in special in scopul transferului de tehnologie, resursele financiare in discutie care le sunt necesare pentru a acoperi totalitatea costurilor suplimentare convenite, determinate de aplicarea masurilor vizate la paragraful 1 al prezentului articol si asupra carora o tara in curs de dezvoltare va conveni cu o entitate sau cu entitatile internationale vizate la art.11, conform articolului amintit. Indeplinirea acestor angajamente tine cont de faptul ca aporturile de fonduri trebuie sa fie adecvate si previzibile, precum si de importanta unei impartiri corespunzatoare a sarcinii intre tarile dezvoltate-parti.

4.  Tarile dezvoltate-Parti si celelalte Parti dezvoltate care figureaza in anexa nr. II ajuta, de asemenea, tarile in curs de dezvoltare-Parti, deosebit de vulnerabile la efectele nefaste ale schimarilor climatice, sa faca fata la costul adaptarii lor la efectele amintite.

5.  Tarile dezvoltate-Parti si celelalte Parti dezvoltate care figureaza in anexa nr. II iau toate masurile posibile in vederea incurajarii, facilitarii si finantarii, potrivit nevoilor, a transferului sau accesului la tehnologii si experienta ecologica rationala a celorlalte parti si, in mod deosebit, al tarilor in curs de dezvoltare, cu scopul de a le permite aplicarea dispozitiilor Conventiei. In acest proces, tarile dezvoltate-Parti sustin dezvotlarea si consolidarea capacitatilor si tehnologiilor nepoluante in tarile in curs de dezvoltare-Parti. Celelalte parti si organizatii care sunt in masura sa o faca, pot, de asemenea, sa faciliteze tranferul acestor tehnologii.

6.  Conferinta Partilor acorda Partilor care figureaza la anexa nr. I, care sunt in tranzitie catre economia de piata, pentru a le pune in situatia de a face fata mai bine schimbarilor climatice, un anumit grad de flexibilitate in indeplinirea angajamentelor lor de la paragraful 2, mai ales in ceea ce priveste nivelul istoric, care va fi ales ca referinta, al emisiilor antropice de gaze cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal.

7.  Masura in care tarile in curs de dezvoltare se vor achita efectiv de angajamentele lor din conventie va depinde de indeplinirea eficace, de catre tarile dezvotlate-parti, a propriilor lor angajamente in ceea ce priveste resursele financiare si transferul de tehnologii si va tine cont de faptul ca dezvoltarea economica si sociala si eradicarea saraciei sunt prioritati esentiale ale tarilor in curs de dezvoltare-Parti.

8.  In scopul indeplinirii angajamentelor enuntate in prezentul articol, Partile studiaza masuri – privind mai ales finantarea, asigurarea si transferul de tehnologii – care trebuie luate in cadrul Conventiei pentru a raspunde nevoilor si preocuparilor specifice ale tarilor in curs de dezvoltare-Parti in fata efectelor nefaste ale schimbarilor climatice si ale impactului masurilor de riposta, in special in tarile urmatoare:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) tari care au zone supuse catastrofelor naturale;

e) tari cu zone supuse secetei si desertificarii;

f) tari care au zone cu o puternica poluare a atmosferei urbane;

g) tari care au ecosisteme fragile, in special ecosisteme montane;

h)  tari a caror economie este puternic tributara fie veniturilor obtinute din productia, transformarea si exportul de combustibil fosili si de produse inrudite cu o mare putere energetica, fie consumului combustibililor si produselor mentionate;

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Conferinta Partilor poate sa ia masurile necesare, dupa caz, cu privire la prezentul paragraf.

9.  Partile tin cont, in actiunea lor privind finantarea si transferul de tehnologii, de nevoile deosebite si de situatia speciala a tarilor mai putin avansate.

10. In indeplinirea angajamentelor care decurg din Conventie, Partile tin cont, conform art.10, de situatia acelora dintre ele, mai ales a tarilor in curs de dezvoltare, a caror economie este vulnerabila la efectele nefaste ale masurilor de riposta la schimbarile climatice. Acesta este, in special, in cazul Partilor a caror economie este deosebit de tributara fie veniturilor obtinute din productia, transformarea si exportul de combustibili fosili si ale produselor inrudite, fie consumului acestor combustibili si produse, fie utilizarii de combustibili fosili, greu de inlocuit de catre aceste parti cu produse de substitutie.

Articolul 5: Cercetarea si observarea sistematica

Pentru indeplinirea angajamentelor lor in virtutea art.4 paragraful 1 alin. g),

Partile:

a)  sustin si, dupa caz, dezvolta mai mult organizatiile sau programele si retelele internationale si interguvernamentale al caror scop este de a defini, realiza, evalua si finanta lucrarile de cercetare, colectare a datelor si de observare sistematica, tinand cont de necesitatea de a limita cat mai mult posibil dublele utilizari;

b)  sustin eforturile desfasurate la niveluri internationale si interguvernamentale pentru a intari observarea sistematica si capacitatile si mijloacele nationale de cercetare stiintifica si tehnica, mai ales in tarile in curs de dezvotlare, si pentu a incuraja accesul la datele care provin din zone ce nu depind de jurisdictia nationala, si la analiza acestor date, precum si pentru a promova schimbul acestora;

c) iau in considerare preocuparile si nevoile deosebite ale tarilor in curs de dezvoltare-Parti si coopereaza pentru imbunatatirea mijloacelor si capacitatilor lor endogene de participare la eforturile vizate la alin.a) si b).

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Articolul 11: Mecanism financiar

1. Un mecanism insarcinat sa furnizeze resurse financiare sub forma de donatii sau in conditii favorabile, mai ales pentru transferul de tehnologii, este definit aici. Acest mecanism depinde de Conferinta Partilor, in fata careia este raspunzator si care ii defineste politicile, prioritatile propriului program si criteriile de eligibilitate legate de Conventie. Functionarea sa este incredintata uneia sau mai multor entitati internationale existente.

2.  Mecanismul financiar este constituit pe baza unei reprezentari echitabile si echilibrate a tututror Partilor, in cadrul unui sistem de gospodarire transparent.

3.  Conferinta Partilor si entitatea sau entitatile insarcinate sa asigure functionarea mecanismului financiar stabilesc acorduri necesare pentru a da efect paragrafelor de mai sus, printre care ar trebui sa figureze:

a)  modalitati destinate sa asigure ca proiectele finantate in domeniul schimbarilor climatice sunt conforme cu politicile, prioritatilor de program si criteriile de aprobare definite de Conferinta Partilor;

b)  modalitatile potrivit carora o decizie de finantare va putea fi revazuta in lumina acestor politici, prioritati de program si criterii;

c) prezentarea regulata de catre entitate sau entitati, la Conferinta Partilor, de rapoarte asupra operatiunilor sale de finantare, conform principiului responsabilitatii acesteia definit la paragraful 1;

d) determinarea, sub o forma previzibila si identificabila, a sumei totale de mijloace financiare necesare si disponibile pentru aplicarea prezentei Conventii si modul in care aceasta suma totala va fi revazuta periodic.

4. La prima sa sesiune, Conferinta Partilor va face ceea ce este necesar pentru a da efect dispozitiilor provizorii vizate la art. 21 paragraful 3 si va decide asupra eventualei mentineri a acestor dispozitii. Apoi, in urmatorii 4 ani, va evalua functionarea mecansimului si va lua masurile corespunzatoare.

5. Tarile dezvoltate-Parti vor putea, de asemenea, sa furnizeze, iar tarile in curs de dezvoltare-Parti vor putea obtine resurse financiare pe cale bilaterala, regionala sau multilaterala, in scopul aplicarii Conventiei.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Articolul 13: Reglementarea problemelor privind aplicarea

Conferinta Partilor va studia, la prima sa sesiune, realizarea unui proces consultativ multilateral, la dispozitia Partilor, la cererea acestora, pentru reglementarea problemelor referitoare la aplicarea Conventiei.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Conventia a fost elaborata la New Nork la data de 9 mai 1992 si a stat la baza  PROTOCOLUL  DE  LA  KYOTO  din 11 decembrie 1997.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: