Publicat de: valorificare | 25 aprilie 2010

Obtinerea ACORDULUI DE MEDIU

Si in cazul lucrarilor de dezafectare a instalatiilor/echipamentelor, atunci cand activitatile desfasurate au un impact semnificativ asupra mediului înconjurător, autoritatea publica locala, poate solicita obtinerea Acordului de mediu .

De aceea beneficiarul e bine sa fie informat cu privire la etapele obtinerii acestui acord si a termenelor aferente. In legislatia romaneasca exista o serie de acte normative care reglementeaza aceste lucruri.

Unul din aceste acte normative este  ,, PROCEDURA din 26 septembrie 2002 de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu’’;dam mai jos pasaje din aceasta procedua:

Art. 5

(1) Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiţii noi şi modificarea substanţială a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002.

In termen de 20 de zile de la primirea solicitării pentru proiecte aferente activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, autoritatea publică pentru protecţia mediului va realiza următoarele etape din procedură:

a) verifică dacă proiectul este prevăzut în anexa nr. I.1 sau I.2 şi poziţia acestuia faţă de ariile din reţeaua ecologică NATURA 2000 şi stabileşte, în funcţie de aceasta, următoarea etapă de parcurs a procedurii, astfel:

– pentru proiectele prevăzute în anexa nr. I.1 sau situate în una din ariile reţelei ecologice NATURA 2000, care sunt obligatoriu supuse evaluării impactului asupra mediului, stabileşte trecerea la etapa de definire a domeniului evaluării;

– pentru proiectele prevăzute în anexa nr. I.2 stabileşte trecerea la etapa de încadrare a proiectului, conform prevederilor art. 14;

– pentru alte proiecte care nu sunt incluse în aceste anexe, dar despre care autorităţile publice competente pentru protecţia mediului consideră că au un potenţial impact asupra mediului prin natura, dimensiunea şi localizarea lor, stabileşte încadrarea acestora în categoria activităţilor cu impact redus asupra mediului şi parcurgerea procedurii simplificate de avizare în vederea emiterii acordului unic;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Art. 14

(1)Toate proiectele prevăzute în anexa nr. I.2 se supun, în termen de 15 zile de la primirea solicitării sau, după caz, a informaţiilor suplimentare cerute de la beneficiar, etapei de încadrare a proiectului pentru a se stabili dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului. În acest scop autorităţile publice competente pentru protecţia mediului:

………………………………………………………………………………………………….

d)redactează şi transmit titularului de proiect, în termen de 5 zile (15 zile) de la şedinţă, Decizia Colectivului de analiză tehnică privind etapa de încadrare, întocmită pe baza observaţiilor şi comentariilor primite de la celelalte autorităţi publice reprezentate, în acesta sau, după caz, punctul de vedere al acestora.

Art. 16

(1)Titularul proiectului informează publicul asupra deciziei privind etapa de încadrare a proiectului, în termen de 10 zile de la primirea acesteia, conform prevederilor cap. III.

(2)În termen de 10 zile de la publicarea deciziei privind etapa de încadrare, publicul are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luată ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare.

Art. 17

(1)În termen de 5 zile de la primirea deciziei privind etapa de încadrare, titularul proiectului are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului o contestaţie a deciziei respective.

(2)În termen de 20 de zile de la primirea cererii justificate din partea titularului şi ţinând seama de observaţiile publicului la decizia privind etapa de încadrare autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului invită autorităţile implicate în colectivul de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare.

(3)Dacă decizia finală a etapei de încadrare nu concordă cu decizia anterioară, titularul proiectului informează publicul conform prevederilor cap. III.

Art. 23

(1)În termen de 10 zile (20 zile)de la comunicarea deciziei finale privind etapa de încadrare a proiectului sau, după caz, de la primirea informaţiilor şi documentelor solicitate suplimentar, autoritatea publică pentru protecţia mediului derulează etapa de definire a domeniului de evaluare.  ……………………………………………………………………………………..

Art. 25

În termen de 3 zile (20 zile)de la data efectuării etapei de definire a domeniului în cadrul colectivului de analiză tehnică, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului transmite titularului de proiect îndrumarul menţionat la art. 23 alin. (1) lit. d) şi la art. 24 alin. (1) şi (2), după caz.

Art. 29

(1)În termen de 10 zile (40 zile) de la primirea de la titularul proiectului a evaluării propunerilor publicului, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului:

Art. 30

(1)Dacă decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul şedinţei colectivului de analiză tehnică întrunit în acest scop, autorităţile participante la şedinţa respectivă transmit în scris autorităţii publice competente pentru protecţia mediului punctul de vedere privind etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare asupra mediului în termen de 5 zile (30 zile)de la data şedinţei de analiză.

Art. 31

(1)În termen de 3 zile (10 zile) de la definitivarea deciziei colectivului de analiză tehnică, autoritatea publică pentru protecţia mediului transmite titularului, după caz, decizia de emitere sau respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu şi conţinutul anunţului public spre publicare în mass-media.

(2)În termen de 15 zile (20 zile) de la publicarea anunţului de emitere a unui acord de mediu şi în lipsa unor observaţii din partea publicului, care să necesite informaţii noi sau continuarea investigaţiilor, autoritatea publică pentru protecţia mediului emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu.

Art. 32

(1)Titularii proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea acordurilor de mediu vor fi înştiinţaţi în scris, în acelaşi interval de 3 zile (10 zile) de la definitivarea deciziei colectivului de analiză tehnică, despre neconformităţile constatate şi/sau actele normative ale căror prevederi nu sunt respectate.

Art. 38

(1)În termen de 5 zile (20 zile) de la primirea propunerilor bine justificate de a reconsidera decizia etapei de încadrare, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului împreună cu autorităţile publice implicate în colectivul de analiză tehnică pregătesc decizia finală a etapei de încadrare, luând în considerare propunerile publicului.

(2)Dacă această decizie finală intră în conflict cu decizia iniţială, titularul proiectului informează publicul în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3).

(3)Dacă decizia finală nu contrazice decizia anterioară, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului, în termen de 5 zile (10 zile) de la primirea propunerilor motivate de a reconsidera decizia etapei de încadrare, emite un răspuns în scris prin care motivează decizia finală şi pe care îl transmite persoanelor din public care au contestat decizia.

Art. 46

(1)În termen de 3 zile (5 zile) de la luarea deciziei finale autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului anunţă în pagina proprie de Internet sau prin afişaj la sediul propriu următoarele:

a)conţinutul deciziei luate şi toate condiţiile anexate la aceasta;

b)motivele care au stat la baza luării deciziei;

c)informaţii privind măsurile principale de evitare, de reducere şi, dacă este posibil, de îndepărtare a impactului negativ asupra mediului;

d)data până la care se primesc observaţiile publicului.

(2)Observaţiile publicului se primesc în termen de 10 zile de la anunţul public al deciziei finale şi fundamentează emiterea acordului de mediu.

(3)Acordul de mediu este pus la dispoziţia publicului la cerere.

Art. 47

În termen de două zile (10 zile)de la primirea deciziei finale referitoare la proiect titularul proiectului anunţă decizia primită folosind metodele de informare menţionate în prezentul capitol.

Acestea sunt o parte din articolele din Procedura care precizeaza termenele pentru fiecare din etapele prin care se trece pentru obtinerea Acordului de Mediu.

Ulterior a aparut :,,ORDINUL nr. 210 din 25 martie 2004 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu’’.

In cea mai mare parte,aceste modificari se refera la termenele mentionate anterior.

Datele furnizate au caracter informativ. Doar legislatia in vigoare este cea care reglementeaza aceste activitati.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: