Publicat de: valorificare | 5 Aprilie 2010

Definitii:

 1. Deşeu – orice substanţă sau orice produs , pe care deţinătorul nu îl mai utilizează sau pe care are intenţia ori obligaţia să nu îl mai utilizeze (din categoriile prevăzute în anexa nr.1-OUG nr 16/2001) ;
 2. Colectare – strângerea, sortarea şi / sau regruparea (depozitarea temporară) a deşeurilor în vederea transportării lor spre valorificare ;
 3. Valorificare – orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tăiere, mărunţire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau altă operaţiune care determină schimbarea naturii sau altă operaţiune care determină schimbarea naturii sau a compoziţiei, efectuată asupra unui deşeu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizării;
 4. Deţinător – persoană fizică sau juridică ce deţine la un moment dat, sub orice formă,deşeuri industriale reciclabile ;
 5. Deşeuri metalice feroase – deşeurile şi resturile de fontă şi oţel nealiate şi aliate, oţeluri inoxidabile, şină uzată, zguri, coji, tunder, cenuşi şi reziduuri care conţin fier sau compuşi ai acestuia, provenite din activităţi de producţie, întreţinere şi reparaţii, din casări şi dezafectări, din epave şi nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate şi altele similare.
 6. Deşeuri metalice neferoase – deşeurile şi resturile de/din metale neferoase comune, aliajele şi/sau compuşii metalici ai acestora (cenuşi, reziduuri, zguri, drojdii, şlamuri, metalo-ceramice), definite şi clasificate prin standardele în vigoare.
 7. Demolarea este (conform DEX) operatia de daramare a unei constructii sau element de constructie, desfacand piesa cu piesa.
 8. Dezmembrarea (conform DICTIONAR DE TERMENI TEHNICI – Ed.tehnica 1972) este operatia de demontare in elemente componente a unor instalatii,masini,aparate,etc.care (spre deosebire de dezasamblare) nu mai urmeaza sa fie refacute in scopul in care fusesera construite.
 9. Casare reprezinta executarea tuturor operatiilor privind scoaterea din functiune (din folosinta)si din inventar a unui mijloc fix a carui folosire,reparare sau modernizare numai este economica
 10. Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile fac cunoscute beneficiarului (solicitantului) elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiile existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.
 11. Acordul unic este un document cu valoare de aviz intocmit in baza concluziilor si propunerilor rezultate in urma examinarii si aprobarii documentatiilor tehnice depuse de beneficiar la Autoritatea emitenta. Acordul unic este necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire / desfiintare.
 12. Acord de mediu – decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului.
 13. Proiect – executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele ce implica extragerea resurselor minerale.
Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: